Kariera
siende
Prosto delovno mesto KREMEN d.o.o., dne 09.11.2021

Lokacija: Dolenje Mokro Polje, Šentjernej / delavnica, proizvodnja, teren

Razpis prostega delovnega mesta za: "vzdrževalec" - 1 delavec

Opis delovnega mesta:

 • vzdrževanje vozil, strojev, gradbene mehanizacije, linij in naprav,
 • opravljanje vseh strokovnih del na strojih, gradbeni mehanizaciji, linijah in napravah,
 • opravljanje ključavničarskih, kovaških del ter strojne obdelave kovin,
 • elektro-obločno in avtogeno varjenje,
 • kontrola pravilnosti, natančnosti in varnosti delovanja naprav, ki jih uporablja pri svojem delu,
 • opravljanje dežurstev in drugih del po nalogu predpostavljenih,
 • dela v skladu s predpisi SVD in internimi akti.


USPOSOBLJENOST ZA DELO

Formalna šolska izobrazba:  poklicna šola (3 leta)

Smer izobrazbe (poklic):  strojna: avtomehanik, strojni ključavničar, orodjar, strugar, obdelovalec kovin (varilec), mehatronik

Delovne izkušnje:  od 6 mesecev do 2 let

Delovni čas:

Polni delovni čas (8 ur), enoizmensko delo

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov Kremen d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.

Razpis velja od 10.11.2021 do 24.11.2021

Dolenje Mokro Polje, 09.11.2021

Prosto delovno mesto P-D KREMEN d.o.o. 16.9.2021
Lokacija - Mirna / proizvodnja
 
Razpis prostega delovnega mesta za: "oplemenjevalca kvarcita in peska" - 1 delavec
 
Opis delovnega mesta:
 • nadzor tehnološkega procesa pranja, separiranja, sušenja in drobljenja obrat Mirna (odvisno od dnevnega razporeda), 
 • zagon in ustavljanje strojev in naprav za pranje, separiranje, sušenje in drobljenje kvarcita obrat Mirna (odvisno od dnevnega razporeda),
 • pakiranje končnih produktov drobljenja v kontejner vreče,
 • ročno prebiranje jalovine iz kvarcita,
 • priprava flokulanta za zgoščevanje mulja,
 • nadzor tehnološkega procesa pranja in flotiranja obrat Ravno,
 • zagon in ustavljanje strojev in naprav pralnica in flotacija Ravno,
 • priprava flotirnih sredstev,
 • kontrola žičnih sit in njihova menjava,
 • skrb za odpravljanje manjših okvar in zastojev na napravah,
 • odgovarja za kvaliteto in kvantiteto opravljenega dela,
 • dela v skladu s predpisi SVD in ostalimi tehničnimi navodili,
 • opravlja druga dela po navodilih vodje DE ali drugega nadrejenega vodje;
 • skrb za vzdrževanje reda in čistoče na delovišču
 
USPOSOBLJENOST ZA DELO
 
Formalna šolska izobrazba: - osnovna šola
Smer izobrazbe (poklic): - priučeni delavec
Delovne izkušnje: - od 1 do 6 mesecev
Trajanje: - določen čas / 1 leto
 
Delovni čas:
 • polni delovni čas (8 ur)
 • triizmensko delo
Ponudbe s predstavitvijo pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov 
P-D Kremen d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.
 
Razpis velja od 16.09.2021 do 20.09.2021
 
Dolenje Mokro Polje, 15.09.2021
Prosto delovno mesto EKW-KREMEN d.o.o., dne 07.09.2021
Lokacija: Dolenje Mokro Polje, Šentjernej / proizvodnja
 
Razpis prostega delovnega mesta za: "izdelovalec mas, sušilničar",  - 1 delavec
 
Opis delovnega mesta:
 • nadzor tehnološkega procesa sušenja surovin 
 • dnevni pregled, zagon in ustavljanje strojev in naprav sušilnice,
 • skrb za odpravljanje manjših okvar in zastojev na napravah,
 • pakiranje kremenovih peskov v vreče in ovijanje palet,
 • nakladanje avtocistern,
 • delo z viličarjem (skladiščenje, nakladanje, razkladanje,…),
 • dnevni pregled, tekoče vzdrževanje viličarja ter vodenje evidence,
 • nadzor tehnološkega procesa izdelave ognjevarnih mas, linije stisnjenih mas ter priprave vhodnih surovin na dozirno-tehtalni liniji (odvisno od dnevnega razporeda), 
 • dnevni pregled, zagon in ustavljanje strojev in naprav za izdelavo ognjevarnih mas, linije stisnjenih proizvodov, dozirno tehtalne linije (odvisno od dnevne razporeditve),
 • priprava surovin, doziranje in mešanje pri izdelavi ognjevarnih mas,
 • upravljanje z avtomatsko linijo za paletizacijo vreč,
 • delo z viličarjem (skladiščenje, nakladanje, razkladanje,…)
 • dnevni pregled, tekoče vzdrževanje viličarja ter vodenje evidence (odvisno od dnevnega razporeda),
 • odgovarja za kvaliteto in kvantiteto opravljenega dela,
 • dela v skladu s predpisi SVD in ostalimi tehničnimi navodili,
 • opravlja druga dela po navodilih vodje DE ali drugega nadrejenega vodje;
 • skrb za vzdrževanje reda in čistoče na delovišču
 
USPOSOBLJENOST ZA DELO
 
Formalna šolska izobrazba:  osnovna šola 
Smer izobrazbe (poklic):  priučeni delavec
Delovne izkušnje:  od 6 mesecev do 2 let
Trajanje: določen čas 1 leto 
Dodatno strokovno znanje: izpit za viličar
 
Delovni čas: 
 
Polni delovni čas (8 ur), triizmensko delo
 
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov EKW-Kremen d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.
 
Razpis velja od 8.9.2021 do vključno 10.09.2021
 
Dolenje Mokro Polje, 07.09.2021
Prosto delovno mesto KREMEN d.o.o., dne 08.07.2021
Lokacija: Dolenje Mokro Polje, Šentjernej / delavnica, proizvodnja, teren
 
Razpis prostega delovnega mesta za: "vzdrževalec" - 1 delavec
 
Opis delovnega mesta:
- vzdrževanje vozil, strojev, gradbene mehanizacije, linij in naprav,
- opravljanje vseh strokovnih del na strojih, gradbeni mehanizaciji, linijah in napravah,
- opravljanje ključavničarskih, kovaških del ter strojne obdelave kovin,
- elektro-obločno in avtogeno varjenje,
- kontrola pravilnosti, natančnosti in varnosti delovanja naprav, ki jih uporablja pri svojem delu,
- opravljanje dežurstev in drugih del po nalogu predpostavljenih,
- dela v skladu s predpisi SVD in internimi akti.
 
USPOSOBLJENOST ZA DELO
 
Formalna šolska izobrazba:  poklicna šola (3 leta) 
Smer izobrazbe (poklic):  strojna: avtomehanik, strojni ključavničar, orodjar, strugar, obdelovalec kovin (varilec), mehatronik
Delovne izkušnje:  od 6 mesecev do 2 let
 
Delovni čas: 
 
Polni delovni čas (8 ur) 
 
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si)
ali na naslov Kremen d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.
 
Razpis velja od 09.07.2021 do 15.07.2021
 
Dolenje Mokro Polje, 08.07.2021
Prosto delovno mesto KREMEN d.o.o., dne 04.05.2021
Lokacija: Dolenje Mokro Polje, Šentjernej 
 
Razpis prostega delovnega mesta za: »šofer« in občasno po potrebi »delo v proizvodnji  v dogovoru z delodajalcem«  - 1 delavec
 
Opis delovnega mesta:
- upravljanje z motornim vozilom v javnem in internem prometu,
- vzdrževanje vozila in vodenje evidenc,
- pomoč pri popravilu vozila v mehanični delavnici,
- odgovarja za kvaliteto in kvantiteto opravljenega dela,
- vzdrževanje reda in čistoče delovnega sredstva,
- dela v skladu s predpisi SVD in internimi navodili ter cestno prometnimi predpisi,
- opravlja druga dela po navodilih nadrejenega vodje,
- občasno, po potrebi delo v proizvodnji 
 
USPOSOBLJENOST ZA DELO
 
Formalna šolska izobrazba:  poklicna šola (3 leta) 
Smer izobrazbe (poklic):  strojna ali mehanična
Delovne izkušnje:  od 6 mesecev do 2 let
Trajanje: določen čas 5 mesecev
 
Delovni čas: 
 
Delovni čas krajši od polnega (1/5 delovnega časa-), dvoizmensko delo
 
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si
 
Razpis velja od 05.5.2021 do vključno 07.05.2021
 
Dolenje Mokro Polje, 04.05.2021
Prosto delovno mesto EKW-KREMEN d.o.o., dne 22.02.2021
Lokacija: Dolenje Mokro Polje, Šentjernej / proizvodnja
 
Razpis prostega delovnega mesta za: "izdelovalec mas, sušilničar",  - 1 delavec
 
Opis delovnega mesta:
 • nadzor tehnološkega procesa sušenja surovin 
 • dnevni pregled, zagon in ustavljanje strojev in naprav sušilnice,
 • skrb za odpravljanje manjših okvar in zastojev na napravah,
 • pakiranje kremenovih peskov v vreče in ovijanje palet,
 • nakladanje avtocistern,
 • delo z viličarjem (skladiščenje, nakladanje, razkladanje,…),
 • dnevni pregled, tekoče vzdrževanje viličarja ter vodenje evidence,
 • nadzor tehnološkega procesa izdelave ognjevarnih mas, linije stisnjenih mas ter priprave vhodnih surovin na dozirno-tehtalni liniji (odvisno od dnevnega razporeda), 
 • dnevni pregled, zagon in ustavljanje strojev in naprav za izdelavo ognjevarnih mas, linije stisnjenih proizvodov, dozirno tehtalne linije (odvisno od dnevne razporeditve),
 • priprava surovin, doziranje in mešanje pri izdelavi ognjevarnih mas,
 • upravljanje z avtomatsko linijo za paletizacijo vreč,
 • delo z viličarjem (skladiščenje, nakladanje, razkladanje,…)
 • dnevni pregled, tekoče vzdrževanje viličarja ter vodenje evidence (odvisno od dnevnega razporeda),
 • odgovarja za kvaliteto in kvantiteto opravljenega dela,
 • dela v skladu s predpisi SVD in ostalimi tehničnimi navodili,
 • opravlja druga dela po navodilih vodje DE ali drugega nadrejenega vodje;
 • skrb za vzdrževanje reda in čistoče na delovišču
 
USPOSOBLJENOST ZA DELO
 
Formalna šolska izobrazba:  osnovna šola 
Smer izobrazbe (poklic):  priučeni delavec
Delovne izkušnje:  od 6 mesecev do 2 let
Trajanje: določen čas 2 meseca
Dodatno strokovno znanje: izpit za viličar
 
Delovni čas: 
Polni delovni čas (8 ur), triizmensko delo
 
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov
EKW-Kremen d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.
 
Razpis velja od 23.2.2021 do vključno 25.02.2021
 
Dolenje Mokro Polje, 22.02.2021
Prosto delovno mesto EKW-KREMEN d.o.o., dne 30.7.2020

Lokacija: Dolenje Mokro Polje, Šentjernej / proizvodnja

Razpis prostega delovnega mesta za: «izdelovalec mas, sušilničar«, občasno po potrebi bagerist, buldožerist - 1 delavec

Opis delovnega mesta:

 • Priprava surovin, doziranje in mešanje pri izdelavi ognjevarnih mas,
 • pakiranje ognjevarnih materialov v vreče in ovijanje palet,
 • dela v skladu s predpisi SVD in ostalimi tehničnimi navodili,
 • opravlja druga dela po navodilih tehničnega vodje, vodje DE ali drugega nadrejenega vodje;
 • nadzor tehnološkega procesa sušenja,
 • doziranje materiala v rotacijsko peč,
 • menjava žičnih pletiv na kontrolnih sitih,
 • pakiranje materiala v vreče,
 • zagon in ustavljanje sušilnih in transportnih naprav,
 • odklanjanje manjših okvar na napravah,
 • odgovarja za kvaliteto in kvantiteto opravljenega dela,
 • vzdrževanje reda in čistoče na delovnem mestu,
 • dela v skladu s predpisi SVD in ostalimi tehničnimi navodili,
 • opravlja druga dela po navodilih tehničnega vodje, vodje DE ali drugega nadrejenega vodje;

USPOSOBLJENOST ZA DELO

Formalna šolska izobrazba:  osnovna šola
Smer izobrazbe (poklic):  priučeni delavec
Delovne izkušnje:  od 6 mesecev do 2 let

Trajanje: določen čas 1 leto (z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas)

Delovni čas:
Polni delovni čas (8 ur), triizmensko delo

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov
EKW-Kremen d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.

Razpis velja od 31.7.2020 do 04.08.2020

Dolenje Mokro Polje, 30.07.2020

Prosto delovno mesto KREMEN d.d., dne 30.7.2020

Lokacija: Dolenje Mokro Polje, Šentjernej / delavnica, proizvodnja, teren

Razpis prostega delovnega mesta za: «vzdrževalec« - 1 delavec

Opis delovnega mesta:

 • vzdrževanje vozil, strojev, gradbene mehanizacije, linij in naprav,
 • opravljanje vseh strokovnih del na strojih, gradbeni mehanizaciji, linijah in napravah,
 • opravljanje ključavničarskih, kovaških del ter strojne obdelave kovin,
 • elektro-obločno in avtogeno varjenje,
 • kontrola pravilnosti, natančnosti in varnosti delovanja naprav, ki jih uporablja pri svojem delu,
 • opravljanje dežurstev in drugih del po nalogu predpostavljenih,
 • dela v skladu s predpisi SVD in internimi akti.

USPOSOBLJENOST ZA DELO

Formalna šolska izobrazba:  poklicna šola (3 leta)
Smer izobrazbe (poklic):  strojna: avtomehanik, strojni ključavničar, orodjar, strugar, obdelovalec kovin, mehatronik
Delovne izkušnje:  od 6 mesecev do 2 let

Delovni čas:
Polni delovni čas (8 ur)

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov
Kremen d.d., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.

Razpis velja od 31.07.2020 do 04.08.2020

Dolenje Mokro Polje, 30.07.2020

Prosto delovno mesto P-D KREMEN d.o.o. 16.7.2020

Razpis prostega delovnega mesta za: "bagerist, buldožerist" - 1 delavec

Lokacija - Mirna / proizvodnja

Opis delovnega mesta:

 • pridobivanje mineralne surovine in nakladanje materialov na prevozna sredstva,
 • izmetavanje odpadnega materiala iz usedalnih bazenov,
 • doziranje mineralne surovine v proces,
 • tekoče vzdrževanje stroja in vodenje evidenc o stroju,
 • odrivanje odkrivke, jalovine in mineralne surovine,
 • planiranje zemljišča,
 • odpravljanje manjših okvar na delovnem stroju,
 • pomoč pri popravilu delovnega stroja,
 • odgovarja za kvaliteto in kvantiteto opravljenega dela,
 • vzdrževanje reda in čistoče delovnega sredstva in delovišča,
 • dela v skladu s predpisi SVD in internimi navodili ter cestno prometnimi predpisi,
 • opravlja druga dela po navodilih tehničnega vodje, vodje DE ali drugega nadrejenega vodje;

USPOSOBLJENOST ZA DELO

 • Formalna šolska izobrazba: - poklicna šola tri (3) leta
 • Smer izobrazbe (poklic): - strojna
 • Delovne izkušnje: - od 6 mesecev do 2 let
 • Trajanje: - določen čas / 1 leto, z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas

Delovni čas:

 • polni delovni čas (8 ur)
 • triizmensko delo

Ponudbe s predstavitvijo pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov 
P-D Kremen d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.

Razpis velja od 17.07.2020 do 21.07.2020

Dolenje Mokro Polje 16.7.2020

Prosto delovno mesto KREMEN d.d., dne 23.6.2020
Razpis prostega delovnega mesta za: «vzdrževalec« - 1 delavec
 
Lokacija: Dolenje Mokro Polje, Šentjernej / delavnica, proizvodnja, teren
 
Opis delovnega mesta:
 • vzdrževanje vozil, strojev, gradbene mehanizacije, linij in naprav,
 • opravljanje vseh strokovnih del na strojih, gradbeni mehanizaciji, linijah in napravah,
 • opravljanje ključavničarskih, kovaških del ter strojne obdelave kovin,
 • elektro-obločno in avtogeno varjenje,
 • kontrola pravilnosti, natančnosti in varnosti delovanja naprav, ki jih uporablja pri svojem delu,
 • opravljanje dežurstev in drugih del po nalogu predpostavljenih,
 • dela v skladu s predpisi SVD in internimi akti.
USPOSOBLJENOST ZA DELO
 • Formalna šolska izobrazba:  poklicna šola (3 leta) 
 • Smer izobrazbe (poklic):  strojna: avtomehanik, strojni ključavničar, orodjar, strugar, obdelovalec kovin, mehatronik
 • Delovne izkušnje:  od 6 mesecev do 2 let
 • Trajanje: določen čas 1 leto (z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas)
Delovni čas: 
 • Polni delovni čas (8 ur) 
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov
Kremen d.d., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.
 
Razpis velja od 24.06.2020 do 29.06.2020
 
Dolenje Mokro Polje, 23.06.2020
Prosto delovno mesto P-D KREMEN d.o.o. 18.6.2020
Razpis prostega delovnega mesta za: "pomožni delavec" - 1 delavec
 
Lokacija - Mirna / proizvodnja
 
Opis delovnega mesta:
 • pomoč pri nadzoru tehnološkega procesa pranja, separiranja, sušenja in drobljenja obrat Mirna (odvisno od dnevnega razporeda), 
 • pomoč pri zagonu in ustavljanju strojev in naprav za pranje, separiranje, sušenje in drobljenje kvarcita obrat Mirna (odvisno od dnevnega razporeda),
 • pakiranje končnih produktov drobljenja v kontejner vreče,
 • ročno prebiranje jalovine iz kvarcita,
 • pomoč pri pripravi flokulanta za zgoščevanje mulja,
 • pomoč pri nadzor tehnološkega procesa pranja in flotiranja obrat Ravno,
 • pomoč pri zagonu in ustavljanju strojev in naprav pralnica in flotacija Ravno,
 • pomoč pri pripravi flotirnih sredstev,
 • kontrola žičnih sit in pomoč pri njihovi menjavi,
 • pomoč pri odpravi manjših napak na napravah,
 • odgovarja za kvaliteto in kvantiteto opravljenega dela,
 • dela v skladu s predpisi SVD in ostalimi tehničnimi navodili,
 • opravlja druga dela po navodilih vodje DE ali drugega nadrejenega vodje;
 • skrbi za vzdrževanje reda in čistoče na delovišču
USPOSOBLJENOST ZA DELO
 • Formalna šolska izobrazba: - osnovna šola
 • Smer izobrazbe (poklic): - priučeni delavec
 • Delovne izkušnje: - niso potrebne
 • Trajanje: - določen čas / 3 mesece
Delovni čas:
 • polni delovni čas (8 ur)
 • triizmensko delo
Ponudbe s predstavitvijo pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov 
P-D Kremen d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.
 
Razpis velja od 18.06.2020 do 22.06.2020
 
Dolenje Mokro Polje, 17.06.2020
Prosto delovno mesto KREMEN d.d. 4.3.2020
Razpis prostega delovnega mesta za: «vzdrževalec« - 1 delavec
 
Lokacija: Dolenje Mokro Polje, Šentjernej / delavnica, proizvodnja, teren
 
Opis delovnega mesta:
 • vzdrževanje vozil, strojev, gradbene mehanizacije, linij in naprav,
 • opravljanje vseh strokovnih del na strojih, gradbeni mehanizaciji, linijah in napravah,
 • opravljanje ključavničarskih, kovaških del ter strojne obdelave kovin,
 • elektro-obločno in avtogeno varjenje,
 • kontrola pravilnosti, natančnosti in varnosti delovanja naprav, ki jih uporablja pri svojem delu,
 • opravljanje dežurstev in drugih del po nalogu predpostavljenih,
 • dela v skladu s predpisi SVD in internimi akti.
USPOSOBLJENOST ZA DELO
Formalna šolska izobrazba: - poklicna šola (3 leta) 
Smer izobrazbe (poklic): - strojna: avtomehanik, strojni ključavničar, orodjar, strugar, obdelovalec kovin, mehatronik
Delovne izkušnje: - od 6 mesecev do 2 let
Trajanje: določen čas 1 leto (z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas)
 
Delovni čas:
Polni delovni čas (8 ur) 
 
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov Kremen d.d., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.
 
Razpis velja od 05.03.2020 do 07.03.2020
 
Dolenje Mokro Polje, 04.03.2020
Prosto delovno mesto EKW-KREMEN d.o.o. 7.2.2020

Razpis prostega delovnega mesta za: «izdelovalec mas, sušilničar« - 1 delavec

Opis delovnega mesta:

 • nadzor tehnološkega procesa izdelave ognjevarnih mas, sušenja surovin, linije stisnjenih mas ter priprave vhodnih surovin na dozirno-tehtalni liniji (odvisno od dnevnega razporeda), 
 • dnevni pregled, zagon in ustavljanje strojev in naprav za izdelavo ognjevarnih mas in sušilnice, linije stisnjenih proizvodov, dozirno tehtalne linije,  ter  (odvisno od dnevne razporeditve),
 • skrb za odpravljanje manjših okvar in zastojev na napravah,
 • priprava surovin, doziranje in mešanje pri izdelavi ognjevarnih mas,
 • upravljanje z avtomatsko linijo za paletizacijo vreč,
 • delo z viličarjem (skladiščenje, nakladanje, razkladanje,…)
 • dnevni pregled, tekoče vzdrževanje viličarja ter vodenje evidence (odvisno od dnevnega razporeda),
 • pakiranje kremenovih peskov v vreče in ovijanje palet,
 • nakladanje avtocistern,
 • odgovarja za kvaliteto in kvantiteto opravljenega dela,
 • dela v skladu s predpisi SVD in ostalimi tehničnimi navodili,
 • opravlja druga dela po navodilih vodje DE ali drugega nadrejenega vodje;
 • skrb za vzdrževanje reda in čistoče na delovišču


USPOSOBLJENOST ZA DELO

Formalna šolska izobrazba: - osnovna šola 
Smer izobrazbe (poklic): - priučeni delavec
Delovne izkušnje: - od 6 mesecev do 2 leti
Dodatna strokovna znanja: izpit za viličarja
Trajanje: določen čas 1 leto (z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas)

Delovni čas: 

Polni delovni čas (8 ur) 
triizmensko delo

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov
EKW-Kremen d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.

Razpis velja od 10.02.2020 do 12.02.2020

Dolenje Mokro Polje, 07.02.2020

Prosto delovno mesto KREMEN d.d. 1.2.2019

Lokacija: Dolenje Mokro Polje

Razpis za vzdrževalca, šoferja, 1 delavec

Opis del:

 • vzdrževanje vozil, strojev, gradbene mehanizacije, linij in naprav,
 • opravljanje vseh strokovnih del na strojih, gradbeni mehanizaciji, linijah in napravah,
 • opravljanje ključavničarskih, kovaških del ter strojne obdelave kovin,
 • elektro-obločno in avtogeno varjenje,
 • kontrola pravilnosti, natančnosti in varnosti delovanja naprav, ki jih uporablja pri svojem delu,
 • opravljanje dežurstev in drugih del po nalogu predpostavljenih,
 • upravljanje z motornim vozilom v javnem in internem prometu,
 • vzdrževanje vozila in vodenje evidenc,
 • pomoč pri popravilu vozila v mehanični delavnici,
 • odgovarja za kvaliteto in kvantiteto opravljenega dela,
 • vzdrževanje reda in čistoče delovnega sredstva,
 • dela v skladu s predpisi SVD in internimi akti, internimi navodili ter cestno prometnimi predpisi,
 • opravlja druga dela po navodilih nadrejenega vodje

USPOSOBLJENOST ZA DELO:

Formalna šolska izobrazba: poklicna šola (tri leta)
Smer izobrazbe:  strojna ali mehanična: avtomehanik, strojni ključavničar, orodjar, strugar,    obdelovalec kovin, mehatronik, šofer
 Delovne izkušnje: od 6 mesecev do 2 let
Trajanje:  določen čas – 1. leto (z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas)

Delovni čas: 

polni delovni čas ( 8 ur )

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov
Kremen d.d. Novo mesto, Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.

Razpis velja od 04.2.2019 do 06.2.2019.

Prosto delovno mesto P-D KREMEN d.o.o. 1.2.2019

Lokacija - Mirna / proizvodnja

Razpis prostega delovnega mesta za: "oplemenjevalca kvarcita in peska" - 1 delavec

Opis delovnega mesta:

 • nadzor tehnološkega procesa separiranja surovine,
 • pranje in ročno prebiranje jalovine iz produkta separiranja,
 • doziranje surovine v procesu pranja, separiranja in predelave,
 • nadzor tehnološkega procesa sušenja,
 • doziranje surovine v sušilno peč,
 • pakiranje materiala iz filtrskih komor v vreče,
 • zagon in ustavljanje sušilnih transportnih naprav,
 • nadzor procesa drobljenja, sejanja in sortiranja produktov v silose,
 • polnjenje vreč s sejanimi produkti,
 • zagon in ustavljanje naprav pri separaciji in drobljenju,
 • predelava materialov,
 • menjava žičnega pletiva na sitih,
 • priprava reagenta za postopek flotacije in zgoščevanja mulja,
 • odpravljanje manjših okvar na napravah,
 • odgovarja za kvaliteto in kvantiteto opravljenega dela,
 • vzdrževanje reda in čistoče na delovišču,
 • dela v skladu s predpisi SVD in ostalimi internimi navodili,
 • opravlja druga dela po navodilih tehničnega vodje, vodje DE ali drugega nadrejenega vodje;

USPOSOBLJENOST ZA DELO

Formalna šolska izobrazba: - osnovna šola
Smer izobrazbe (poklic): - priučeni delavec
Delovne izkušnje: - od 1 do 6 mesecev
Trajanje: - določen čas / 1 leto (z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas)

Delovni čas:

polni delovni čas (8 ur)
triizmensko delo

Ponudbe s predstavitvijo pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov 
P-D Kremen d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.

Razpis velja od 04.02.2019 do 06.02.2019

Prosto delovno mesto P-D KREMEN d.o.o. 29.5.2018
Lokacija - Mirna / proizvodnja
 
Razpis prostega delovnega mesta za: "oplemenjevalca kvarcita in peska" - 1 delavec
 
Opis delovnega mesta:
 • nadzor tehnološkega procesa separiranja surovine,
 • pranje in ročno prebiranje jalovine iz produkta separiranja,
 • doziranje surovine v procesu pranja, separiranja in predelave,
 • nadzor tehnološkega procesa sušenja,
 • doziranje surovine v sušilno peč,
 • pakiranje materiala iz filtrskih komor v vreče,
 • zagon in ustavljanje sušilnih transportnih naprav,
 • nadzor procesa drobljenja, sejanja in sortiranja produktov v silose,
 • polnjenje vreč s sejanimi produkti,
 • zagon in ustavljanje naprav pri separaciji in drobljenju,
 • predelava materialov,
 • menjava žičnega pletiva na sitih,
 • priprava reagenta za postopek flotacije in zgoščevanja mulja,
 • odpravljanje manjših okvar na napravah,
 • odgovarja za kvaliteto in kvantiteto opravljenega dela,
 • vzdrževanje reda in čistoče na delovišču,
 • dela v skladu s predpisi SVD in ostalimi internimi navodili,
 • opravlja druga dela po navodilih tehničnega vodje, vodje DE ali drugega nadrejenega vodje;
USPOSOBLJENOST ZA DELO
Formalna šolska izobrazba: - osnovna šola
Smer izobrazbe (poklic): - priučeni delavec
Delovne izkušnje: - od 1 do 6 mesecev
Trajanje: - določen čas / 1 leto
 
Delovni čas:
polni delovni čas (8 ur)
triizmensko delo
 
Ponudbe s predstavitvijo pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov 
P-D Kremen d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.
 
Razpis velja od 30.05.2018 do 01.06.2018
2 prosti delovni mesti P-D KREMEN d.o.o. 15.1.2018

Lokacija - Mirna / proizvodnja

Razpis dveh prostih delovnih mest za: "oplemenjevalca kvarcita in peska"

Opis delovnega mesta:

 • nadzor tehnološkega procesa separiranja surovine,
 • pranje in ročno prebiranje jalovine iz produkta separiranja,
 • doziranje surovine v procesu pranja, separiranja in predelave,
 • nadzor tehnološkega procesa sušenja,
 • doziranje surovine v sušilno peč,
 • pakiranje materiala iz filtrskih komor v vreče,
 • zagon in ustavljanje sušilnih transportnih naprav,
 • nadzor procesa drobljenja, sejanja in sortiranja produktov v silose,
 • polnjenje vreč s sejanimi produkti,
 • zagon in ustavljanje naprav pri separaciji in drobljenju,
 • predelava materialov,
 • menjava žičnega pletiva na sitih,
 • priprava reagenta za postopek flotacije in zgoščevanja mulja,
 • odpravljanje manjših okvar na napravah,
 • odgovarja za kvaliteto in kvantiteto opravljenega dela,
 • vzdrževanje reda in čistoče na delovišču,
 • dela v skladu s predpisi SVD in ostalimi internimi navodili,
 • opravlja druga dela po navodilih tehničnega vodje, vodje DE ali drugega nadrejenega vodje;

USPOSOBLJENOST ZA DELO

Formalna šolska izobrazba: - osnovna šola
Smer izobrazbe (poklic): - priučeni delavec
Delovne izkušnje: - od 1 do 6 mesecev
Trajanje: - določen čas / 1 leto

Delovni čas:

polni delovni čas (8 ur)
triizmensko delo

Ponudbe s predstavitvijo pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov
P-D Kremen d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.

Razpis velja od 16.01.2018 do 18.01.2018
Prosto delovno mesto: EKW-Kremen d.o.o. 24.8.2017
Lokacija: Dolenje Mokro Polje
 
Razpis za »laboranta«
 
Opis del:
 
 • - kemične, tehnološke, in druge analize, ki se nanašajo na ugotavljanje kvalitete proizvodov in surovin
 • - vodenje vseh potrebnih evidenc in dokumentov o izvršenih analizah
 • - sodelovanje pri izdelavi tehničnih in varnostnih listov
 • - sodelovanje pri razvoju novih proizvodov
 • - sodelovanje pri reševanju reklamacij
 • - odgovornost za izvajanje del skladno z navodili in predpisi o varnem delu v laboratoriju
 • - izvaja dela in naloge po navodilu nadrejenega

Pogoji:

 • Formalna šolska izobrazba: srednja šola
 • Smer izobrazbe: kemijska ali sorodna srednja šola
 • Delovne izkušnje: -
 • Trajanje: določen čas – 1. leto (z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas)
Delovni čas:
 
Polni delovni čas (8 ur)
 
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov
EKW-Kremen d.o.o. Novo mesto, Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.
 
Razpis velja od 25.8.2017 do 29.8.2017.
Prosto delovno mesto P-D KREMEN d.o.o. 5.6.2017

Lokacija: Mirna

Razpis za bagerista, buldožerista

Opis del:

 • Pridobivanje mineralne surovine in nakladanje materialov na prevozno sredstvo,
 • izmetavanje odpadnega materiala iz usedalnih bazenov,
 • doziranje mineralne surovine v proces,
 • odrivanje odkrivke, jalovine in mineralne surovine,
 • planiranje zemljišča,
 • odpravljanje manjših okvar na delovnem stroju…

Občasno se bodo opravljala tudi dela  oplemenjevalca kvarcita in peska

 • nadzor tehnološkega procesa separiranja surovine,
 • pranje in  ročno prebiranje jalovine iz produkta separiranja,
 • doziranje surovine v procesu pranja, separiranja in predelave,
 • nadzor tehnološkega procesa sušenja,
 • doziranje surovine v sušilno peč,
 • pakiranje materiala v vreče,
 • zagon in ustavljanje sušilnih transportnih naprav…

Pogoji:

 • Poklicna šola (3 leta)
 • strojna smer
 • Delovne izkušnje od 6 mesecev do 2 let
 • Trajanje: Določen čas – 1. leto

Delovni čas:

Polni delovni čas (8 ur)

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov
P-D Kremen d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.

Razpis velja od 05.6.2017 do 07.6.2017.

Prosto delovno mesto Kremen d.d. 13.3.2017

Lokacija: Dolenje Mokro Polje

Razpis za vzdrževalca

Opis del:

 • vzdrževanje vozil, strojev, gradbene mehanizacije, linij in naprav,
 • opravljanje vseh strokovnih del na strojih, gradbeni mehanizaciji, linijah in napravah,
 • opravljanje ključavničarskih, kovaških del ter strojne obdelave kovin,
 • elektro-obločno in avtogeno varjenje,
 • kontrola pravilnosti, natančnosti in varnosti delovanja naprav, ki jih uporablja pri svojem delu,
 • opravljanje dežurstev in drugih del po nalogu predpostavljenih,
 • dela v skladu s predpisi SVD in internimi akti.

Pogoji:

 • Poklicna šola (tri leta)
 • Smer izobrazbe: strojna: avtomehanik
 • Delovne izkušnje: od 6 mesecev do 2 let
 • Trajanje: določen čas – 1. leto (z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas)

Delovni čas:

 • polni delovni čas (8 ur)

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov
Kremen d.d. Novo mesto, Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.

Razpis velja od 13.3.2017 do 16.3.2017.

Prosto delovno mesto P-D KREMEN d.o.o. 19.7.2016

Lokacija - Mirna / proizvodnja

Razpis prostega delovnega mesta za: "oplemenjevalca kvarcita in peska" - 1 delavec

Opis delovnega mesta:

 • nadzor tehnološkega procesa separiranja surovine,
 • pranje in ročno prebiranje jalovine iz produkta separiranja,
 • doziranje surovine v procesu pranja, separiranja in predelave,
 • nadzor tehnološkega procesa sušenja,
 • doziranje surovine v sušilno peč,
 • pakiranje materiala iz filtrskih komor v vreče,
 • zagon in ustavljanje sušilnih transportnih naprav,
 • nadzor procesa drobljenja, sejanja in sortiranja produktov v silose,
 • polnjenje vreč s sejanimi produkti,
 • zagon in ustavljanje naprav pri separaciji in drobljenju,
 • predelava materialov,
 • menjava žičnega pletiva na sitih,
 • priprava reagenta za postopek flotacije in zgoščevanja mulja,
 • odpravljanje manjših okvar na napravah,
 • odgovarja za kvaliteto in kvantiteto opravljenega dela,
 • vzdrževanje reda in čistoče na delovišču,
 • dela v skladu s predpisi SVD in ostalimi internimi navodili,
 • opravlja druga dela po navodilih tehničnega vodje, vodje DE ali drugega nadrejenega vodje

USPOSOBLJENOST ZA DELO

Formalna šolska izobrazba: - osnovna šola
Smer izobrazbe (poklic): - priučeni delavec
Delovne izkušnje: - od 1 do 6 mesecev
Trajanje: - določen čas / 1 leto

Delovni čas:

polni delovni čas (8 ur)
triizmensko delo

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov 
P-D Kremen do.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.

Razpis velja od 20.7.2016 do 22.7.2016

Prosto delovno mesto P-D KREMEN d.o.o. 20.6.2016

Lokacija - Mirna / proizvodnja

Razpis prostega delovnega mesta za: "oplemenjevalca kvarcita in peska" - 1 delavec

Opis delovnega mesta:

 • nadzor tehnološkega procesa separiranja surovine,
 • pranje in ročno prebiranje jalovine iz produkta separiranja,
 • doziranje surovine v procesu pranja, separiranja in predelave,
 • nadzor tehnološkega procesa sušenja,
 • doziranje surovine v sušilno peč,
 • pakiranje materiala iz filtrskih komor v vreče,
 • zagon in ustavljanje sušilnih transportnih naprav,
 • nadzor procesa drobljenja, sejanja in sortiranja produktov v silose,
 • polnjenje vreč s sejanimi produkti,
 • zagon in ustavljanje naprav pri separaciji in drobljenju,
 • predelava materialov,
 • menjava žičnega pletiva na sitih,
 • priprava reagenta za postopek flotacije in zgoščevanja mulja,
 • odpravljanje manjših okvar na napravah,
 • odgovarja za kvaliteto in kvantiteto opravljenega dela,
 • vzdrževanje reda in čistoče na delovišču,
 • dela v skladu s predpisi SVD in ostalimi internimi navodili,
 • opravlja druga dela po navodilih tehničnega vodje, vodje DE ali drugega nadrejenega vodje

USPOSOBLJENOST ZA DELO

Formalna šolska izobrazba: - osnovna šola
Smer izobrazbe (poklic): - priučeni delavec
Delovne izkušnje: - od 1 do 6 mesecev
Trajanje: - določen čas / 1 leto

Delovni čas:

polni delovni čas (8 ur)
triizmensko delo

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov 
P-D Kremen d.o.o., Novo mesto, Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.

Razpis velja od 21.6.2016 do 23.6.2016

B2B
Prijava
zapri
B2B registracija


Potrdi
ali
Prijava
zapri
B2B prijava
Za dostop do vsebine se je potrebno prijaviti.
Potrdi
ali
Registriraj se